دیدار دکتر طاهر با اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه دیدار دکتر طاهر رئیس دانشگاه به همراه دکتر ابراهیمی؛ مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی با اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی روز یکشنبه 6 اردیبهشت ماه 97، در آمفی تئاتر دانشکده دامپزشکی، برگزار شد.