بروزرسانی جداول تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی


جداول تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی بروز رسانی گردید.
جهت مشاهده جداول جدید به منوی فرم ها مراجعه فرمایید.